Terminy realizacji umowy z uruchomionym prawem opcji
Podpisanie umowy z GDDKIA O/Kraków 04.10.2022
52 miesiące od dnia podpisania umowy04.02.2027
ETAP I STEŚ WSTĘPNY17.05.2024
ETAP IISTEŚ WŁAŚCIWY 04.02.2026
ETAP IIIMATERIAŁY DO WNIOSKU DŚU Z UZYSKANIEM DECYZJI WRAZ Z ZATWIERDZENIEM PRG04.02.2027