RAPORT ZE SPOTKAŃ SPOŁECZNYCH

12.2023 r. – 02.2024 r. w Krakowie, Liszkach oraz Zabierzowie przeprowadziliśmy spotkania informacyjne.
Prezentowaliśmy propozycje rozwiązań projektowych rozbudowy autostrady A4 i drogi ekspresowej S52c .
Dziękujemy mieszkańcom za czynny udział w spotkaniach oraz zgłoszone uwagi i opinie.

Publikujemy podsumowanie ze spotkań informacyjnych:

Powyższy materiał wypełnia wymagania dotyczące zachowania przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2018 poz. 1000].
Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych odniesienie się do konkretnych uwag oraz oryginały przekazanych formularzy opinii znajdują się u Inwestora tj. GDDKIA Oddział w Krakowie.


Spotkania informacyjne

Celem spotkań było poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsięwzięciu. Spotkania informacyjne przeprowadzone były przy udziale każdej gminy, na terenie której projektuje się trasę.

Spotkania informacyjne ze społeczeństwem przeprowadzono w okresie 12 – 15 grudnia 2023r. i objęły następujące miasta i gminy województwa małopolskiego.

Data i godzinaUdział gminDotyczy drogiMiejsce spotkania
12.12.2023
g. 17:00
Miasto KrakówA4 i S52Klub Sportowy Wróblowianka, ul. Wróblowicka 58, 30-698 Kraków
13.12.2023
g. 17:00
LiszkiA4 i S52Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Liszkach, ul. Szkolna 50, 32-060 Liszki
14.12.2023
g. 16:00
ZabierzówA4 i S52Urząd Gminy Zabierzów, Sala obrad – I piętro, Rynek 1, 32-080 Zabierzów
15.12.2023
g. 17:00
Wielka Wieś i ZabierzówS52Urząd Gminy, Sala Rady Gminy (parter) – Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Decyzją Zamawiającego na wniosek mieszkańców, organizujemy dodatkowe spotkania dla mieszkańców południowo – zachodnich dzielnic Krakowa.

Data i godzinaUdział gminDotyczy drogiMiejsce spotkania
17.01.2024
g. 18:00
Miasto KrakówA4 i S52Szkoła podstawowa nr 132, ul. Benedyktyńska 4, 30-398 Kraków
25.01.2024
g. 18:00
Miasto KrakówA4 i S52Fort Borek, ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków

Decyzją Zamawiającego na wniosek mieszkańców, organizujemy dodatkowe spotkanie dla mieszkańców Krakowa.

Data i godzinaUdział gminDotyczy drogiMiejsce spotkania
01.02.2024
g. 18:00
Miasto KrakówA4 i S52Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 334, 30-243 Kraków

Po każdym spotkaniu uczestnicy oraz zainteresowani mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia formularza i przekazania uwag do lokalizacji i przebiegu inwestycji.