Przedmiot inwestycji

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn.: „Rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu”.
Na zlecenie krakowskiego oddziału GDDKiA zostanie przygotowany projekt rozbudowy autostrady A4 na odcinku od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie.
Projekt będzie zawierał Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe.

Zakres podstawowy

Początek: odcinek projektowanej autostrady A4 rozpoczyna się na węźle Kraków Zachód (Balice I)
Koniec: odcinek projektowanej autostrady A4 kończy się na wysokości ul. Kąpielowej w Krakowie
Długość: około 17,2 km

Zakres prawa opcji:

Początek: odcinek projektowanej rozbudowy S52c rozpoczyna się na węźle Kraków Zachód (Balice I).Koniec: odcinek projektowanej rozbudowy S52c kończy się na węźle Modlniczka (z wyłączeniem węzła)
Długość: około 2,9 km