Zamawiający

Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
gov.pl/web/gddkia-krakow

Kierownik Projektu: Piotr Sroczyński

e-mail: psroczynski@gddkia.gov.pl

Zespół Kierownika Projektu: Joanna Płachta

e-mail: jplachta@gddkia.gov.pl

Biuro Projektowe

Lider

IVIA S.A.

Instytucje zaangażowane w realizację projektu