/NAZWA KONTRAKTU

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn.: „Rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu”

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn.: „Rozbudowa autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu”
Projekt realizowany dla GDDKiA Oddział w Krakowie.

ZAKRES PODSTAWOWY
Od węzła Kraków Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie
Długość: około 17,2 km

ZAKRES PRAWA OPCJI:
Od węzła Kraków Balice I do węzła Modlniczka (z wyłączeniem węzła)
Długość: około 2,9 km

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Krakowie

/ WYKONAWCA

IVIA S.A.
Al. W. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice