Materiały informacyjne do spotkania informacyjnego dla Gminy Liszki


Plany sytuacyjne


Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 27.12.2023 r. na adres:
IVIA S.A., al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice
lub pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres e-mail:
obwodnicakrakowa@ivia.pl

DECYZJĄ ZAMAWIAJĄCEGO WYDŁUŻAMY TERMIN PRZEKAZANIA FORMULARZY OPINII DO 29 LUTEGO 2024r.

ZAKOŃCZONO ETAP ZBIERANIA FORMULARZY OPINII PO SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH.