Aktualizacja do 18.12.2023

1. Zakończono spotkania informacyjne dla gmin i mieszkańców Miasta Kraków, Gminy Liszki, Gminy Zabierzów.
2. Informacje na temat spotkań znajdują się w zakładce Spotkania Informacyjne.
3. Wariantowe rozwiązania trasowe i korytarzowe omawiane na spotkaniach zamieszczono zakładce Spotkania Informacyjne.
4. Rozpoczęto prace nad raportem ze spotkań informacyjnych. Aktualne informacje na temat spotkań znajdują się w zakładce Spotkania Informacyjne.
5. NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW WYDŁUŻAMY TERMIN PRZEKAZANIA FORMULARZY OPINII DO 15 STYCZNIA 2024r.