Parametry Techniczne

Planowana lokalizacja:
województwo: małopolskie
Parametry techniczne dróg:
Klasa drogi:A
Prędkość do projektowania:120 km/h
Przekrój drogi planowany:2x3
Szerokość pasa ruchu:3,75 m
Nośność nawierzchni:115 kN/oś
Kategoria ruchu:KR 7