Aktualizacja do 30.11.2023

Aktualizacja do 30.11.2023
Opracowano wariantowe rozwiązania trasowe i korytarzowe przebiegu autostrady A4,

Opracowano warianty geometryczne węzłów autostradowych,

Opracowano wariantowe rozwiązania trasowe i korytarzowe przebiegu drogi ekspresowej S52,

Zaplanowano spotkania informacyjne dla gmin i mieszkańców w 1 połowie grudnia 2023r.

Przygotowania do przeprowadzenia spotkań informacyjnych.
Spotkania odbędą się dla Miasta Kraków, Gminy Liszki, Gminy Zabierzów.

Aktualizacja do 30.06.2023

Aktualizacja do 30.06.2023
1. Zatwierdzono opracowanie Analizy i Prognozy Ruchu,
2. Trwają analizy trasowe i korytarzowe przebiegu autostrady w dopasowaniu do aktualnych przepisów. Kontynuacja,
3. Przeprowadzono analizy oraz warianty geometryczne rozwiązań węzłów autostradowych. Przygotowano kolejne warianty rozwiązań. Kontynuacja zagadnienia,
4. Zamawiający uruchomił opracowanie projektu drogi S52c na odcinku od węzła Balice I od węzła Modlniczka (bez węzła),
5. Rozpoczęcie przygotowania materiałów do spotkań informacyjnych planowanych na IV kw. br. Kontynuacja,
6. Koordynacja rozwiązań komunikacyjnych w sąsiedztwie MPL Kraków-Balice i nowego przebiegu DW774.

Aktualizacja do 31.05.2023

Aktualizacja do 31.05.2023
1. Zakończono analizę materiałów archiwalnych branży mostowej i drogowej,
2. Zakończono inwentaryzację terenu i obiektów w trasie i sąsiedztwie A4,
3. Zakończono opracowanie Analizy i Prognozy Ruchu,
4. Trwają analizy trasowe i korytarzowe przebiegu autostrady w dopasowaniu do aktualnych przepisów,
5. Przeprowadzono analizy oraz warianty geometryczne rozwiązań węzłów autostradowych,
6. Trwają analizy Zamawiającego dla uruchomienia realizacji odcinka drogi S52c na połączeniu z węzłem Balice I,
7. Rozpoczęcie przygotowania materiałów do spotkań informacyjnych planowanych na III kw. br.

Aktualizacja do 31.12.2022

Aktualizacja do 31.12.2022
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu
2. Analiza zagospodarowania terenu sieci dróg publicznych
3. Przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów inżynierskich
4. Przeprowadzenie pomiarów ruchu drogowego
5. Rozpoczęcie opracowywania Analizy i Prognozy Ruchu
6. Wystąpienie o wywiady branżowe
7. Pozyskanie geodezyjnych podkładów mapowych – ortofotomap